Schuldsaldoverzekering bij overlijden

Schuldsaldoverzekering bij overlijden

Offerteaanvraag Schuldsaldoverzekering bij Overlijden

OMSCHRIJVING VAN EEN SCHULDSALDOVERZEKERING

Het gaat om een “levens”verzekering of meer bepaald een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal. Het verzekerde kapitaal stemt overeen met het saldo van de lening zoals aangegeven in de aflossingstabel.

* De verzekering is tijdelijk aangezien de duur ervan normaal gezien samenvalt met de looptijd van de lening waarmee ze verbonden is.

* Het is een overlijdensverzekering (in strikte betekenis): indien de verzekerde persoon overlijdt tijdens de looptijd van de overeenkomst, wordt een bepaald kapitaal overgemaakt aan de begunstigde van de polis. In geval van leven van de verzekerde na afloop van de overeenkomst wordt er geen enkel kapitaal overgemaakt.
* Een afnemend kapitaal is verzekerd. De verzekering is gekoppeld aan een lening waarvan het kapitaal geleidelijk aan wordt afgelost tijdens de looptijd van de lening. De verzekering garandeert, op ieder moment van de lening, het verschuldigde saldo aan de schuldeiser. Het is dus zeer belangrijk de datum van inwerkingtreding correct mee te delen.

DOEL VAN EEN SCHULDSALDOVERZEKERING

Een schuldsaldoverzekering dient over het algemeen als persoonlijke garantie voor de naaste verwanten van de kredietnemer-verzekerde (echtgenoten – kinderen – ouders…). Bij geval van overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de lening, maakt de verzekeringsmaatschappij een kapitaal over dat overeenstemt met het nog verschuldigde saldo.
In geval van overlijden van de verzekerde, zal het verzekerde kapitaal door de verzekeraar worden overgemaakt aan de persoon die in de polis als begunstigde is aangeduid: in de meeste gevallen betreft dit de echtgeno(o)t(e), de kinderen of andere bloedverwanten van de verzekerde.
Het is echter ook mogelijk om de kredietgever direct aan te duiden; zo beschikt deze over een bijkomende garantie met betrekking tot de lopende lening.

BETALINGSWIJZE VAN DE SCHULDSALDOVERZEKERING

De verzekerde beschikt over verschillende mogelijkheden voor de betaling van deze verzekering :
– betaling van een eenmalige premie bij het begin van de overeenkomst, die de volledige periode van de lening dekt
– betaling van meerdere jaarlijkse premies die opeenvolgend en variabel zijn tijdens de volledige looptijd van de lening
– betaling van meerdere jaarlijkse premies die – in principe – verschuldigd zijn tijdens twee derden van de verzekerde periode (3 jaar voor een dekkingsperiode van 5 jaar, 6 jaar voor 10, 10 jaar voor 15, 13 jaar voor 20, 16 jaar voor 25 en 20 jaar voor 30)

VERDELING VAN DE VERZEKERDE KAPITALEN

De verdeling van de verzekerde kapitalen moet zorgvuldig worden bepaald wanneer een lening wordt aangegaan door twee of meerdere personen.
Voor een optimale veiligheid zou het ideaal zijn als elk van de partners een verzekering neemt voor het volledige geleende kapitaal; als één van de partners overlijdt, zal de verzekeraar de volledige uitstaande som aan de “bank” terugbetalen.
Een andere mogelijkheid omvat het bepalen van de verzekerde bedragen in functie van het inkomen van iedere partner: bedrag – sector en werkzekerheid … Iedereen moet voor zichzelf de risico’s afwegen en de veiligheid bepalen die hij wil genieten.

Gezien de zeer lage tarieven die wij u voorstellen, is het misschien eerder aangewezen om te opteren voor de grootst mogelijke veiligheid.

FISCAAL ASPECT

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is niet per se noodzakelijk om een hypotheeklening af te sluiten; sommige kredietgevers staan echter enkel een lening toe indien een dergelijke overeenkomst is afgesloten.
De in het kader van een schuldsaldoverzekering betaalde premies kunnen eveneens in aanmerking worden genomen voor belastingvermindering voor woonsparen of langetermijnsparen.

TARIEVEN EN OFFERTEAANVRAAG

Voor schuldsaldoverzekeringen moet u:

    • Altijd de totale prijs over de volledige duur vergelijken. We stellen immers vast dat sommige verzekeringsmaatschappijen in hun offertes enkel de risicopremie voor het eerste jaar vermelden (de premies stijgen vervolgens en zijn verschuldigd tijdens de hele looptijd van de lening in plaats van slechts 2/3!).
  • Steeds goed opletten want bij sommige verzekeraars zijn de tarieven niet gegarandeerd vast voor de volledige looptijd van de lening. We spreken dan van ervaringstarieven aangezien de premies kunnen variëren na drie jaar in functie van de evolutie van de sterftetabellen en/of de financiële resultaten van de verzekeraar.

VDV Conseil verbindt zich ertoe de beste voorwaarden te zoeken in de verschillende formules en oplossingen. Om een voorstel te ontvangen voor een Schuldsaldoverzekering, hoeft u enkel een offerte aan te vragen.

Schuldsaldoverzekering bij Overlijden

Gewaarborgd tarief voor de volledige duur of Ervaringstarief gewaarborgd voor 3 jaar?
Premies verdeeld over de hele looptijd of eenmalige premie?
VDV Conseil verbindt zich ertoe u de verschillen uit te leggen en de beste voorwaarden te zoeken.