Overslaan naar hoofdinhoud

Juridische informatie

Algemene opmerkingen over procedure en privacy :

Procedure

 • Wanneer je een lening aanvraagt of een verzekering afsluit, moeten wij uiteraard gegevens doorgeven aan kredietinstellingen, verzekeraars en/of herverzekeraars. Deze gegevens vallen onder het bankgeheim en het medisch geheim. Ons kantoor onthoudt zich er daarom van om de ontvangen informatie geheel of gedeeltelijk door te geven aan anderen dan de organisaties die erkend zijn als kredietverstrekker of verzekeraar.
 • Wanneer we een klant een rekensimulatie of een hypotheekvoorstel doen, geven we de datum van de tarieven aan en hoe lang deze geldig zijn (veel organisaties wijzigen hun tarieven wekelijks).
 • Bij hypotheekoffertes verschilt de geldigheidsduur (en dus het tarief) van organisatie tot organisatie. Een kredietofferte is bijvoorbeeld twee maanden geldig bij ELANTIS en drie maanden bij AXA... VDV CONSEIL verbindt zich ertoe haar klanten tijdens de geldigheidsduur van de offertes te informeren over de mogelijkheid van tariefherzieningen (indien deze neerwaarts zijn uiteraard).
 • Les données transmises nous permettent également de tenir notre clientèle informée de produits et services adaptés à ses besoins. Si un client ne désire plus bénéficier de ce service, il peut l’annuler en activant le lien contenu dans le mail reçu. Il a le droit de consulter ses données et, si nécessaire, de les rectifier ; il peut également demander soit par mail soit par lettre d’effacer les données en question. Les informations et les taux d’intérêts qui figurent sur le site VDV CONSEIL sont réservés aux personnes établies en Belgique et dont le revenu est versé en Belgique ou au Grand Duché de Luxembourg. Notre site n’envoie aucun « cookie » à ses visiteurs. Il est cependant à noter que pour nos statistiques de visites, nous sommes abonnés chez Estat qui utilise le « cookie » dans la technique de comptage. Pas de frais de dossier… dans les opérations de Vente à Tempérament (VAT: financement) ou de Prêt à Tempérament (PAT: prêt personnel), une disposition légale interdit les frais de dossier. Le responsable du fichier est Stéphane Blondeau, à contacter par mail vdv.conseil@vdvconseil.be ou par tout autre moyen de communication

  Privacybeleid

 • De persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt, worden gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen op te stellen en om ervoor te zorgen dat de aanvraag uitvoerbaar is. Ze worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Indien de persoon aangesloten is bij Test-Aankoop, worden de gegevens doorgegeven aan de organisatie die ze zal gebruiken voor het beheer; de persoon kan de gegevens die op hem betrekking hebben raadplegen en, indien nodig, laten verbeteren door contact op te nemen met Test-Aankoop SC, Hollandestraat 13, 1060 Brussel.
 • Gegevens die betrekking hebben op daadwerkelijke aanvragen voor een lening of een verzekeringspolis moeten uiteraard naar het bedrijf in kwestie worden gestuurd. Deze informatie valt onder het bankgeheim en het medisch geheim in het geval van een schuldsaldoverzekering.
 • Marketingbeleid: zoals gezegd zullen de verzamelde gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven. We behouden ons het recht voor om onze klanten informatie over hun dossier te sturen wanneer dit hen nuttig lijkt.
 • Recht op toegang: de betrokkene heeft een individueel recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens. Hij kan ook per e-mail of per brief verzoeken om de gegevens in kwestie te wissen. Meer informatie kan worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel Tel: +32(0)2/213.85.40. Onze activiteit is onderworpen aan talrijke wetten, controleorganen en wetgeving F.S.M.A.. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen https://www.fsma.be/fr
  Ministerie van Economische Zaken http://www.economie.fgov.be/, hypothecaire leningen vallen onder de wet van 04/08/1992 http://www.cbfa.be/fr/hk/wg/pdf/law_04-08-1992.pdf, leningen op afbetaling vallen onder de wet op het consumentenkrediet, de wet op de bemiddeling en distributie van verzekeringen http://www.cbfa.be/fr/vt/bbd/wg/pdf/law_22-03-2006.pdf; de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/955.0.fr.pdf

Schade

 • Eigenaar bestand
  De verantwoordelijke persoon is Stéphane Blondeau. Indien een van onze klanten, ondanks al onze inspanningen, een klacht heeft over de verwerking van zijn kredietaanvraag of het afsluiten van zijn kredietofferte, moet hij niet aarzelen om ons hiervan op de hoogte te brengen per brief gericht aan VDV Conseil, Rue François Vekemans 117, B 1120-Brussel, België. U ontvangt een antwoord binnen de 5 werkdagen.

Beslechting van geschillen

 • VDV CONSEIL verbindt zich ertoe eventuele geschillen tussen haar klant en de makelaar en/of financier in der minne te regelen.
 • Onze rol als makelaar eindigt niet bij het afsluiten van het contract. Als een klant tijdens de contractperiode een probleem of geschil heeft met de kredietverstrekker, moet hij niet aarzelen om contact op te nemen met VDV CONSEIL voor informatie of bijstand.

Menu


+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test