Overslaan naar hoofdinhoud
Sparen - Beleggen

Tak 26

Tak 21
Tak 23
Tak 26

Onlangs is er een nieuw type product op de Belgische markt verschenen, dat bijzonder nuttig is voor rechtspersonen.

Dit zijn kapitalisatiecontracten met een gegarandeerd rendement plus een mogelijke winstdeling.

Tak 26-producten verschillen van tak 21-producten omdat er geen verzekerd risico, geen verzekerde partij en geen begunstigde aan het einde van het contract is: dit is pure kapitalisatie.

Een aantrekkelijk belastingregime.

Wanneer je een tak 26 polis afsluit, zijn de bedragen die je in de polis stort niet onderworpen aan de 2% belasting die geldt voor tak 21 en 23 polissen.

Als de polishouder een commerciële onderneming is, vormt de rente die aan de polis wordt toegerekend elk jaar een belastbare winst.

Aan het einde van het contract en bij opnames is de rente gegenereerd door de kapitalisatie (inclusief eventuele winstdeling) onderworpen aan 30% bronbelasting.

Afhankelijk van het type abonnee wordt de bronbelasting afgetrokken van de belasting die het bedrijf moet betalen voor het jaar waarin de opname plaatsvindt, of wordt de bronbelasting volledig of definitief kwijtgescholden.

Afhankelijk van het type abonnee wordt de bronbelasting afgetrokken van de belasting die het bedrijf moet betalen voor het jaar waarin de opname plaatsvindt, of wordt de bronbelasting volledig of definitief kwijtgescholden.

+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test