Overslaan naar hoofdinhoud

Leningen op afbetaling

Lening voor alle doeleinden
Lening voor werk
Autolening
Overbruggingskrediet (alleen gekoppeld aan een hypotheek)

VDV Conseil biedt verschillende soorten leningen op afbetaling aan.
De toegepaste rentevoeten (JKP) zijn afhankelijk van het type lening dat wordt aangevraagd.

Algemene regels voor het accepteren van een lening op afbetaling

Minstens 21 jaar oud zijn. Als je geen Belg bent, moet je minstens 2 jaar in België wonen en in het bezit zijn van een identiteitskaart die minstens 5 jaar geldig is.
Minimaal leenbedrag €1.500
Na betaling van de verschillende leen- en huurlasten (hypotheek, autofinanciering, verschillende leningen, kredietkaarten, enz.) moet het inkomen voldoende zijn om de nieuwe lening terug te betalen.
Je mag niet in het negatieve saldoregister van de Nationale Bank staan.

Je aanvraag wordt geaccepteerd onder de volgende voorwaarden:

geen terughoudendheid of valse informatie over verplichtingen, kredietaanvragen of lopende leningen; sinds 01/06/2003 worden alle leningen aan particulieren (inclusief kaarten) geregistreerd in de positieve centrale database van de Nationale Bank, dus het niet verstrekken van informatie over lopende verplichtingen kan je alleen maar een slechte dienst bewijzen!

Uw verzoek indienen

Je dient je aanvraag online in via het beveiligde formulier op de site. Je aanvraag wordt ingediend bij de organisatie die de voorwaarden aanbiedt zoals aangegeven in de tarieventabel.

Antwoord op uw verzoek

Op voorwaarde dat de ontvangen informatie volledig is en de computercommunicatie werkt, ontvang je binnen 8 werkuren een antwoord.

Contract en voorwaarden

Een lening op afbetaling gaat in op het moment van ondertekening van het contract. Je ontvangt een kopie van het contract samen met een aflossingsschema.
Er wordt een overschrijving gedaan naar je bankrekening.
Bij een autofinanciering wordt de betaling aan de verkoper gedaan.

De rentevoet

De terugbetaling van een lening op afbetaling is onderworpen aan een jaarlijks rentepercentage (JKP). De rentevoet ligt vast voor de hele looptijd van de lening.

7-daagse afkoelingsperiode

De wet staat je toe om je krediet tot zeven dagen na ondertekening van het contract op te zeggen. Als het krediet al is afbetaald, zijn consumenten die gebruikmaken van de opzegmogelijkheid verplicht om de ontvangen bedragen terug te betalen en de verschuldigde rente te betalen over de periode waarin het krediet is opgenomen, berekend tegen de overeengekomen rentevoet (e.i.f.).

Duur

Naast de limieten die door de verschillende organisaties zijn vastgesteld, zijn de volgende maximumtermijnen wettelijk vastgelegd voor leningen op afbetaling voor privédoeleinden.

Bedragen in euro's Maximale duur
1250 - 2500 24 maanden
2501 - 3700 30 maanden
3701 - 5600 36 maanden
5600 - 7500 42 maanden
7501 - 10000 48 maanden
10001 - 15000 60 maanden
15001 - 20000 84 maanden
20001 - 50000 120 maanden

Opmerkingen :

Afgezien van de T.A.E.G. verbiedt de wet alle kredietkosten.

Op V.D.V. Conseilben je nooit verplicht om een verzekering af te sluiten.

+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test