Overslaan naar hoofdinhoud
hypothecaire lening

Welke lening kiezen?

Iedereen is op zoek naar de meest aantrekkelijke hypotheek.

En welke kredietorganisatie beweert dat niet te hebben?
Je moet nog steeds weten wat je bedoelt met de meest aantrekkelijke! Wat is belangrijker? Elke maand zo weinig mogelijk betalen of ervoor zorgen dat de totale kosten van het lenen zo laag mogelijk zijn over de hele looptijd? Dit zijn twee verschillende "filosofieën", elk met zijn eigen voordelen.

Leningen terugbetaalbaar in constante maandelijkse termijnen

Met een lening in constante maandelijkse termijnen betaal je altijd hetzelfde bedrag terug tijdens de hele looptijd van de lening (op voorwaarde natuurlijk dat je een contract met vaste rente hebt). De maandelijkse betaling bestaat uit rente en kapitaalaflossingen. Terwijl de totale maandelijkse betaling constant is, varieert het aandeel van elke component: in het begin is het rentebedrag hoog en het aandeel voor het kapitaal minimaal. Geleidelijk aan wordt de trend echter omgekeerd: de terugbetaling van het kapitaal zal het grootste deel van de maandelijkse betaling in beslag nemen.

De lening met terugbetaling in gelijke kapitaaltermijnen

Een andere formule is terugbetaling in gelijke kapitaaltermijnen. Hier blijft het deel dat bestemd is voor de terugbetaling van het geleende kapitaal constant gedurende de hele looptijd van het contract. Het aandeel van de rente daarentegen varieert: het is hoog in het begin, maar daalt na verloop van tijd, zodat de totale maandelijkse betaling geleidelijk daalt.

Leningen met vaste looptijd

Bij een lening met vaste looptijd wordt het kapitaal aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald. De maandelijkse aflossingen omvatten dus alleen rente en geen terugbetaling van het kapitaal.

Kortingen?

Bij sommige organisaties kun je voorwaardelijke kortingen krijgen, afhankelijk van of je een volledige of gedeeltelijke bankklant bent, of je spaart of een verzekering afsluit. Het gevaar van deze systemen is dat de basistarieven over het algemeen altijd hoger zijn dan in de vrijblijvende formules, en dat je sommige of alle kortingen kunt verliezen als je niet meer aan alle loyaliteitsvoorwaarden voldoet. Wie kan 15 of 20 jaar lang een optimale bankservice, de beste beleggingsvoorwaarden en de voordeligste garanties voor verzekeringen en schadediensten garanderen?

Vrijheid - Vrijheid? De keuze is aan jou.

Wat te kiezen

Er bestaat niet zoiets als de beste lening, en de beste lening voor de ene persoon zal niet geschikt zijn voor de ander. We zien echter dat de kortste leningen en leningen waarbij je meteen meer kapitaal terugbetaalt, aanzienlijk goedkoper zijn. Bovendien zullen ze de kredietnemer, wiens maandelijkse aflossingen na verloop van tijd zullen dalen, in staat stellen om nieuwe uitgaven te doen: onderwijs voor de kinderen, renovatie of verbetering van hun woning, enz. Het is echter ook waar dat de maandelijkse aflossingen in het begin hoger zullen zijn, d.w.z. wanneer de kredietnemer over het algemeen denkt dat hij of zij het geld het hardst nodig heeft.

Daarom kiezen veel kredietnemers voor de optie met gelijke maandelijkse aflossingen, die in het begin van het contract gemakkelijker te dragen is. Ze hebben ook het gevoel dat hun inkomen de neiging heeft om te stijgen en dat bijgevolg de aflossingen steeds minder op het gezinsbudget zullen wegen. Ze moeten echter wel rekening houden met een ander nadeel van de formule met constante maandelijkse aflossingen: het terug te betalen saldo zal hoger zijn in geval van vervroegde aflossing, aangezien de kapitaalcomponent de eerste jaren erg laag is. Het onderstaande voorbeeld illustreert dit perfect. Het is aan jou om te beslissen wat voor jou het belangrijkst is. Het is geen gemakkelijke keuze, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een volledige studie en om de oplossing te vinden die het beste past bij jouw behoeften en mogelijkheden.

Voorbeeld: looptijd van 20 jaar - Leningkapitaal €10.000 - Vaste rente 2% (0,1652% maandelijkse rente)

Gelijke termijnen van kapitaal degressieve maandelijkse betalingen Gelijke maandelijkse termijnen
1e maandelijkse betaling 58,19 € 50,51 €
60e maandelijkse betaling 54,13 € 50,51 €
120e maandelijkse betaling 50,00 € 50,51 €
180e maandelijkse betaling 45,87 € 50,51 €
240e maandelijkse betaling 41,74 € 50,51 €
Gemiddelde maandelijkse betaling
49,96 €
50,51 €
Uitstaand saldo na 10 jaar 5.000,00 € 5.534,29 €

Gelijke delen van kapitaal

Gelijke delen van kapitaal

Constante maandelijkse termijnen

Constante maandelijkse termijnen

Beleggingshypotheek (Tak 23)

Leen terwijl je investeert in de aandelenmarkt!

Een gemengd hypothecair krediet dat wordt terugbetaald via een traditionele formule (constante maandelijkse aflossingen) voor het fiscaal aftrekbare gedeelte en via kapitaal dat wordt opgebouwd via een tak 23-beleggingsproduct, voor het verschil.Het volledige kapitaal kan ook opnieuw worden samengesteld via beleggingssparen Waarom een beleggingshypotheek?

Waarom een beleggingshypotheek?

Met het oog op de lage rentetarieven van de afgelopen jaren kan het de moeite waard zijn om te speculeren op een gemiddeld langetermijnrendement op de aandelenmarkten dat hoger is dan de hypotheekrente. Tak 23 beleggingsfondsen kunnen momenteel worden gebruikt om kapitaal op te bouwen om een hypotheek af te lossen.

Kenmerken van de beleggingshypotheek

Het investeringskrediet bestaat uit een lening met een vaste looptijd die aan het einde van de looptijd in één keer wordt terugbetaald. Tijdens de hele looptijd van het krediet betaalt de klant alleen de rente. Klanten kunnen kiezen tussen variabele en vaste renteformules.

Voor wie is een beleggingshypotheek?

De beleggingshypotheek is gericht op een doelgroep van leners die bekend zijn met beleggen op de aandelenmarkt en die zich bewust zijn van de kansen die aandelen bieden over een lange periode, en die een meerwaarde en dus extra vermogen willen realiseren naast het terugbetalen van het kapitaal op een vaste termijn.

Voorbeeld

Werknemers en starters.
Netto maandelijks inkomen
Mr.
2.231,00 €
Netto maandelijks inkomen
Mevrouw.
1.488.00 €
Afhankelijke kinderen 2
Aankoopprijs 225.000,00 €
Geleend bedrag 187.500,00 €
Kadastraal inkomen van het onroerend goed 2.500,00 €
Initiële looptijd van de lening 20 jaar oud
Type tarief Vast

Deel 1

Conventionele " lening terugbetaalbaar
in constante maandelijkse aflossingen
Kapitaal 64.875,00 €
Duur 20 jaar oud
Tarieven 2,00 %
Maandelijkse betalingen 327,65 €
Totale duur (240 maanden) 78.636,32€

Deel 2

Lening met kapitaalaflossing op termijn of vervroegde aflossing
Kapitaal 122.625,00 €
Duur 20 jaar oud
Tarieven 2,00 %
Maandelijkse rente 202,58 €
Totale rente (240 maanden) 48.618,36 €

Deel 3

Tak 23 besparingen nodig om kapitaal aan te vullen
Maandelijkse investering in een beleggingsfonds om het kapitaal op de vervaldag of vooraf opnieuw samen te stellen
door te besparen: 416,08 per maand
Deze spaartegoeden zullen het geleende kapitaal volledig terugbetalen en de periode waarin ze worden aangevuld zal afhangen van de prestaties van het fonds.
Totalen Constante maandelijkse termijnen
+ Vaste looptijd
+ filiaal sparen 23
Geleend kapitaal 187.500,00 €
Duur 20 jaar oud
Totaal maandelijkse betalingen 946,31 €
Totale kosten over 240 maanden 227.114,40 €

Waarschuwing!

Aangezien levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen niet profiteren van het belastingvoordeel dat gekoppeld is aan de afschrijving van het kapitaal (aangezien dat er niet is), raden we je aan om dit type krediet pas te gebruiken nadat je alle aflossingsmethoden hebt uitgeput die profiteren van de belastingvermindering.

Het deel dat opnieuw wordt samengesteld onder Tak 23 garandeert geen rendement of waarde op de vervaldag. De lener die dit type lening aangaat, is zich dus bewust van de risico's die inherent zijn aan beursbeleggingen!

Als het gemiddelde rendement op het (de) aandelenfonds(en) van tak 23 lager is dan de hypotheekrente, zal het kapitaal niet volledig worden hersteld. In dit geval zal de lener ofwel het tekort met eigen middelen moeten aanvullen of een verlenging van de oorspronkelijke looptijd van de lening moeten aanvragen.

PS: Het spaargeld wordt geïnvesteerd in een multi-bundel investeringsfonds.

Door elke maand €416,08 te sparen in een kapitalisatiefonds van tak 23, zou het kapitaal van €122.625 worden terugbetaald (conservatief reconstitutiepercentage van 2% gezien het huidige economische klimaat).
na 18 jaar 5 maanden met een gemiddelde kapitalisatie van 3,00% zou het kapitaal 136.331,81€
na 17 jaar en 2 maanden met een gemiddelde kapitalisatie van 4,00% zou het kapitaal 151.881,54€
na 16 jaar 1 maand met een gemiddelde kapitalisatie van 5,00% zou het kapitaal 169.533,55€
Als het fondsresultaat daarentegen slechts 1,50% is, bijvoorbeeld, dan zou het kapitaal na 20 jaar slechts 116.390,47€
Je zult dan het verschil moeten bijpassen met je spaargeld of vragen om verlenging van de lening.

Voor het gemak is het bovenstaande voorbeeld gebaseerd op een vast tarief, maar alle variabiliteitsformules zijn toegestaan.

Wat zijn de voordelen van een beleggingshypotheek?

Beleggingshypotheken stellen klanten in staat om op middellange of lange termijn regelmatig te sparen in beleggingsfondsen met een hoog rendementspotentieel, en om extra kapitaal op te bouwen waarover ze aan het einde van de hypotheekperiode vrij kunnen beschikken.

Klanten kunnen ook kiezen voor vervroegde aflossing van hun hypotheek. Als het gaat om het opbouwen van kapitaal, zijn investeringsmogelijkheden gegarandeerd van een uitstekend rendement.

Bovendien kunnen klanten op elk moment overstappen van het ene fonds naar het andere.

Moeten we bang zijn voor een daling van de aandelenmarkt?

Omdat spaargeld constant is, zal een daling van de aandelenmarkt klanten in staat stellen om meer aandelen te kopen. Op de lange termijn is de aandelenmarkt altijd de beste investering geweest!

Conclusie

De beleggingshypotheek is zowel een kans als een risico.

+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test