Overslaan naar hoofdinhoud
hypothecaire lening

Herfinanciering

Het overnemen van een hypotheek is gerechtvaardigd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het verschil tussen de rente op de huidige lening en de marktrente voor een gelijkwaardige formule is groter dan 1%.
 • Het uitstaande saldo is meer dan €25.000.
 • De looptijd is nog lang genoeg om alle kosten af te schrijven.

Wat zijn de kosten?

 • Vergoeding voor herbelegging: 3 of 6 maanden rente, berekend tegen de basisrentevoet op het uitstaande bedrag.
 • Kwijtschelding: Kosten voor het annuleren van een bestaande hypothecaire inschrijving berekend volgens een officiële schaal. Het wordt berekend over het bedrag van de oorspronkelijke hypothecaire inschrijving, plus accessoires.
 • Kosten hypotheekakte: Deze zijn afhankelijk van het bedrag van de nieuwe lening en worden gebruikt om deze te registreren bij de Registrar of Mortgages.
 • Aanvraagkosten: Het percentage varieert afhankelijk van de kredietmaatschappij.
 • Eventuele taxatiekosten: Varieert tussen +/- 200 en 250 Eur, afhankelijk van de experts en het type woning.

Wil je weten of een dergelijke operatie voor jou rendabel zou zijn?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen - wij analyseren uw zaak en geven u objectief advies!

Hier is een voorbeeld van hoe je een terugkoop berekent:

Huidige gegevens Gegevens indien teruggekocht na 48 maanden
Oorspronkelijk geleend bedrag
200.000 €
Vergoeding voor vervanging 3 maanden 2.133,06 €
Duur 240 maanden vrijgavekosten 923,07 €
Eerste betaling 48 maanden geleden Aanvraagkosten 350 €
Resterende tijd 16 jaar oud Hypotheekkosten 4.850,00 €
Soort afschrijving mens.const.

Uitstaand saldo

173.923,77 €
Reëel jaarlijks percentage 5.00%
Formule Vast
Maandelijkse betaling 1.307,66 €
Totaal te financieren, inclusief kosten 182.185 €
Voorstel voor een nieuwe hypotheek van €182.185 in constante maandelijkse aflossingen
Duur
13 jaar oud 14 jaar oud 15 jaar oud 16 jaar oud 17 jaar oud
1.354,35 1.295,64 1.224,14 1.174,40 1.119,49
Vaste rente : 13 en 14 jaar = 2,79% 14 en 15 jaar = 2,64% 16 en 17 jaar = 2,79%
Fictieve rentetarieven!
Zie de rentetarieven pagina op de site
Deze tabel dient uitsluitend ter informatie, vormt op geen enkele wijze een kredietofferte en is voor geen van beide partijen bindend.

Hoe zit het met belasting?

Onder de huidige belastingwetgeving kan een inruillening ook in aanmerking komen voor de voorziene belastingvoordelen. Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan de inruillening de voordelen van de bestaande hypothecaire lening "overnemen", maar nooit meer dan de bestaande voordelen. Een inruillening kan niet "louter en alleen" de fiscale positie van de kredietnemer verbeteren.
Dit betekent dat de oorspronkelijke beperkingen van het belastingvoordeel van toepassing blijven op de nieuwe lening.

 • Als het geleende bedrag bijvoorbeeld groter is dan het kapitaalsaldo van de oorspronkelijke lening, zal het extra geleende bedrag niet automatisch in aanmerking komen voor belastingvermindering.
 • Als het extra geleende kapitaal wordt gebruikt om de verbouwing van een huis te financieren, komt het extra geleende kapitaal nog steeds in aanmerking voor belastingvermindering.
 • Als het extra geleende bedrag wordt gebruikt om de kosten van de overname te financieren, zijn er geen extra belastingvoordelen beschikbaar.

Hier volgt een kort overzicht van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen profiteren van de belastingvoordelen van een nieuwe hypotheek:
Belastingvermindering op kapitaalaflossing

 • De initiële lening moet zijn aangegaan voor het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning in België.
 • De nieuwe lening moet een hypothecaire lening zijn.
 • De looptijd van de eerste lening en die van de vervangende lening moeten samen ten minste tien jaar zijn.

Extra renteaftrek

 • De oorspronkelijke lening moet ook recht geven op de extra renteaftrek.
 • Zowel de oorspronkelijke lening als de nieuwe lening moeten hypotheken zijn.
 • De looptijd van de eerste lening en die van de vervangende lening moeten samen tien jaar zijn.

Vraag ons om een gepersonaliseerde studie!

Een lening overnemen is niet altijd zo eenvoudig of voordelig als het op het eerste gezicht lijkt. Het is altijd noodzakelijk en raadzaam om de mogelijke voordelen (of nadelen) van het overnemen van een lening te berekenen.

Een overnamestudie moet altijd rekening houden met de financiële en fiscale aspecten

verzoek om een hypotheekaanbod tot terugkoop

+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test