Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 

De regering heeft beslist een steunmaatregel tot stand te brengen die zelfstandigen de mogelijkheid biedt een pensioen op te bouwen waaraan een aanzienlijk fiscaal voordeel gekoppeld is, namelijk het « Vrij aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen » (VAPZ) « .

 

Een fiscaal interessante formule

De premies van uw VAPZ zijn aftrekbaar: uw belastingvoordeel kan tot 43% bedragen.

 

Minder sociale bijdragen

U bespaart tot 19,65 % op uw stortingen: uw sociale bijdragen worden berekend op basis van uw inkomen na aftrek van uw stortingen voor uw pensioenplan. Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen betaalt u dus sociale bijdragen die worden berekend op een lager inkomen.

Gecombineerd met andere pensioenvormen: u kunt uw jaarlijks belastingvoordeel altijd vergroten door uw VAPZ te koppelen aan langetermijnsparen, pensioensparen en individuele pensioentoezegging.

 

Gunstige belastingheffing op het kapitaal op de vervaldag

Wanneer u de pensioenleeftijd bereikt en uw VAPZ-kapitaal dus zal worden uitgekeerd, dan zal deze uitkering onderworpen zijn aan een specifieke fiscale regeling. De fiscus zal uw pensioenkapitaal immers niet in één keer belasten in het jaar van de uitkering, maar wel een percentage hiervan over een welbepaalde periode (= fictieve rente). Dit percentage en de looptijd van de periode zijn afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde.
Bij een overlevingspensioen hangt dit percentage af van de leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van uw overlijden als verzekerde.

 

Een interessant rendement

Uw stortingen genieten een hoge basisrentevoet en u ontvangt ook een bonus (winstdeelname); dankzij de kapitalisatie en winstdeelname levert dit een vrij hoog rendement op.

 

Aanvullende waarborgen

Uw VAPZ is een aangepaste overlijdensverzekering, als u komt te overlijden voor uw pensioenleeftijd, ontvangen uw naasten onmiddellijk een kapitaal waarvan het bedrag volledig door u wordt bepaald.
In geval van overlijden door ongeval zullen uw naasten een aanvullend kapitaal kunnen ontvangen om hen veilig te stellen.
Naast uw VAPZ kunt u ook een invaliditeitsrente voorzien aan voordelige voorwaarden.
Op die manier kunt u kiezen voor een aanpasbare overlijdensdekking en de begunstigde van uw keuze aanduiden voor deze overlijdensdekking.

 

Een vrij flexibele formule

U spaart op uw eigen tempo en bepaalt daarbij zelf het bedrag van de premie die u wilt storten. Het bedrag van deze premie zal maximaal 8,17% bedragen van uw beroepsinkomen dat als basis dient voor de berekening van uw sociale bijdragen, d.w.z. uw geherwaardeerd netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden, met een minimum van 600 euro. Het staat u ook vrij om minder « pittige » premies te storten tijdens uw eerste drie jaren van zelfstandige activiteit. U kunt dit percentage trouwens op ieder ogenblik aanpassen volgens uw tempo, want u bepaalt zelf de frequentie van uw stortingen.