Herfinanciering van een hypothecair krediet

DE OVERNAME VAN EEN HYPOTHECAIR KREDIET IS GERECHTVAARDIGD WANNEER DE VOLGENDE VOORWAARDEN VERVULD ZIJN:

 • Het verschil tussen de rentevoet van de lopende lening en de marktrentevoet voor een gelijkwaardige formule is hoger dan 1,5 %
 • Het verschuldigd blijvende saldo is hoger dan 24.789,35 €.
 • Er blijft een voldoende lange looptijd over om alle kosten te delgen.

WELKE KOSTEN MOETEN WORDEN VOORZIEN?

 • De wederbeleggingsvergoeding: 3 of 6 maanden intrest, berekend tegen de basisrentevoet op het verschuldigd blijvende bedrag.
 • De opheffing: Kosten van doorhaling van de bestaande hypothecaire inschrijving berekend volgens een officieel barema. Deze kosten worden berekend op het bedrag van de oorspronkelijke hypothecaire inschrijving.
 • De kosten van de hypotheekakte: Deze hangen af van het bedrag van de nieuwe lening en worden toegewezen bij de inschrijving van deze nieuwe lening bij de Hypotheekbewaarder.
 • De dossierkosten: Het percentage van deze kosten varieert in functie van de kredietinstellingen.
 • Eventuele expertisekosten: Deze schommelen tussen de +/- 200 en 250 euro afhankelijk van de experts, het soort goed, of er al dan niet werken moeten worden voorzien.

U wilt weten of een dergelijke verrichting rendabel is in uw geval?
Twijfel niet ons te contacteren, wij zullen uw dossier analyseren en u volledig objectief adviseren!

Hieronder een voorbeeld van overnameberekening:

Huidige gegevens Gegevens indien overname na 48 maanden
Oorspronkelijk geleend bedrag
125.000 €
Wederbeleggingsvergoeding 3 maanden 1 889.17 €
Looptijd 240 maanden Opheffingskosten 514,55 €
Eerste betaling 48 maand geleden Dossierkosten 220 €
Overblijvende looptijd 16 jaar Hypotheekkosten 3 273.23 €
Soort aflossing Vaste maandelijkse aflossingen

Verschuldigd blijvende saldo

111 455.34 €

Reële jaarlijkse rentevoet 7.00%
Formule 10/5/5
Maandelijkse aflossing 952,69 €
Totaal te financieren, inclusief kosten 117 352.29 €
Voorstel nieuwe hypothecaire lening van 117 352 € vaste maandelijkse aflossingen
Looptijden
13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar
Voorstel 1 – formule 5/5/5 jaarlijkse rentevoet van 4,35 %
980,99 928,61 883,41 844,03 809,79
Voorstel 2 – formule Semi-Fixe 10/5/5 jaarlijkse rentevoet van 5,05%
1020,50 968,60 923,86 884,95 850,84
Deze tabel is louter indicatief en vormt op geen enkele manier een kredietaanbod, en verbindt geen enkele partij.

Wat met de fiscaliteit?

Volgens de huidige fiscale wetgeving , kan een overnamekrediet ook in aanmerking komen voor de toepassing van de voorziene fiscale voordelen. Wanneer voldaan is aan de gestelde voorwaarden kan het overnamekrediet de voordelen “overnemen” van het bestaande hypothecair krediet, maar nooit meer dan de bestaande voordelen. Een overnamekrediet kan de fiscale situatie van de kredietnemer niet “zomaar” verbeteren.
Zo zullen de oorspronkelijke beperkingen die aan het fiscaal voordeel werden opgelegd, onverminderd van toepassing blijven voor het nieuwe krediet.

 • Indien bijvoorbeeld meer ontleend wordt dan het kapitaalsaldo van het oorspronkelijke krediet dan zal het gedeelte dat meer ontleend werd niet automatisch een fiscaal voordeel kunnen genieten.
 • Indien het extra ontleende kapitaal gebruikt wordt voor het financieren van de verbouwing van een woning dan komt het extra ontleende kapitaal wel in aanmerking voor een belastingvoordeel.
 • Indien het extra ontleende bedrag gebruikt wordt om de kosten van de overname te financieren dan is er geen enkel bijkomend fiscaal voordeel mogelijk.

We geven kort een overzicht van de voorwaarden die vervuld moeten zijn om de fiscale voordelen te kunnen blijven genieten voor het nieuwe krediet:
Belastingvermindering voor kapitaalaflossingen

 • Het oorspronkelijke krediet moet afgesloten zijn voor de bouw, verwerving of verbouwing van een woning in België.
 • Het nieuwe krediet moet een hypothecair krediet zijn.
 • Het eerste krediet en het overnamekrediet moeten samen een looptijd hebben van minstens tien jaar.

Bijkomende interestaftrek

 • Het oorspronkelijke krediet moet ook recht geven op de bijkomende interestaftrek.
 • Zowel het oorspronkelijke als het nieuwe krediet moeten hypothecaire kredieten zijn.
 • Het eerste krediet en het overnamekrediet moeten samen een looptijd hebben van minstens tien jaar

Vraag ons om een persoonlijke analyse van uw situatie!

Een krediet overnemen is niet altijd even simpel en voordelig als op het eerste zicht lijkt. Een berekening van het mogelijke voordeel (of nadeel) van de overname is altijd noodzakelijk en wenselijk.

Een overnameanalyse moet altijd rekening houden met zowel het financiële als fiscale aspect.