Algemeen

Lening op afbetaling voor alle doeleinden
Lening voor vastgoeddoeleinden
Autofinanciering
Voorschotkrediet
Overbruggingskrediet

VDV Conseil stelt u verschillende vormen van leningen op afbetaling voor.
De toegepaste rentevoeten (reëel jaarlijks kostenpercentage JKP) hangen af van het gewenste type lening.

Algemene regels voor de aanvaarding van een lening op afbetaling

Minstens 21 jaar zijn. Indien geen Belg, minstens 2 jaar in België verblijven en houder zijn van een identiteitskaart die minstens 5 jaar geldig is.
Minimumbedrag van de lening: 1.500 €
Na betaling van de verschillende lening- en huurlasten (hypothecaire leningen, autofinanciering, diverse kredieten, kredietkaarten..) moet het inkomen toelaten om het nieuwe krediet terug te betalen.
Geen melding of registratie in het negatief bestand van de Nationale Bank.

Uw aanvraag zal worden aanvaard tegen de volgende voorwaarden sine qua non:

Geen enkele verzwijging of onjuiste informatie betreffende de engagementen, kredietaanvragen en lopende kredieten; sinds 01/06/2003 worden alle kredieten aan particulieren (met inbegrip van de kaarten) geregistreerd in de positieve centrale van de Nationale Bank, geen melding maken van de lopende engagementen kan dus alleen maar in uw nadeel zijn!

Indiening van uw aanvraag

U dient uw aanvraag online in via het beveiligd formulier op de site, vervolgens wordt uw dossier voorgelegd aan de instelling die de opgegeven voorwaarden aanbiedt in de tarieftabel, buiten de kredietverleners of herverzekeraars worden uw gegevens door ons nooit aan derden verstrekt.

Antwoord op uw aanvraag

Als de ontvangen informatie volledig is en de gegevensuitwisseling via computer probleemloos verloopt, ontvangt u een antwoord binnen de 8 werkuren.

Contract en voorwaarden

Een lening op afbetaling treedt in werking bij ondertekening van het contract, u ontvangt een exemplaar van het contract samen met een aflossingstabel.
Het bedrag word gestort op uw bankrekening.
Voor autofinancieringen wordt de betaling aan de verkoper uitgevoerd.

De rentevoet

De terugbetaling van een lening op afbetaling is onderworpen aan een reëel jaarlijks kostenpercentage (JKP), de rentevoet is vast voor de hele looptijd van de opgenomen lening.

Bedenktijd van 7 dagen

Het is wettelijk toegestaan om af te zien van uw krediet tot zeven dagen na ondertekening van het contract. Indien het krediet al betaald werd, moeten de consumenten die gebruik maken van de mogelijkheid tot ontbinding de ontvangen bedragen terugstorten en de rente betalen die verschuldigd is voor de opnameperiode van het krediet, berekend volgens de overeengekomen rentevoet (JKP).

Looptijden

Naast de door de instellingen opgegeven limieten, vindt u hieronder de wettelijk bepaalde maximale looptijden voor de leningen op afbetaling voor privédoeleinden.

Bedragen in euro Maximale looptijden
1250 – 2500 24 maanden
2501 – 3700 30 maanden
3701 – 5600 36 maanden
5600 – 7500 42 maanden
7501 – 10000 48 maanden
10001 – 15000 60 maanden
15001 – 20000 84 maanden
20001 – 50000 120 maanden

Opmerkingen:

Buiten het JKP verbiedt de wet alle kredietkosten.

Bij V.D.V. Conseil, bent u nooit verplicht verzekeringen te onderschrijven.