Brandverzekering

Brandverzekering

 

Hieronder vindt u een overzicht van de waarborgen inzake de verzekering Multi Risico’s Woning

 

Basisdekkingen Aanvullende dekkingen (automatisch gedekt)
 • Brand
 • Ontploffing
 • Implosie
 • Rook, roet
 • Blikseminslag
 • Botsing
 • Schade aan onroerend goed, vandalisme en kwaad opzet
 • Inwerking van elektriciteit
 • Flex formule: elektrische en elektronische toestellen
 • Flex formule: temperatuurschommeling
 • Elektrocutie van huisdieren
 • Waterschade
 • Flex formule: schade veroorzaakt door onopzettelijk veroorzaakte vervuiling
 • Schade veroorzaakt door minerale olie bestemd voor de verwarming van het gebouw
 • Breken en barsten van glas
 • Natuurrampen
  • Onze waarborg Natuurrampen
  • De waarborg Natuurrampen van het Tariferingsbureau
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Aanslag en arbeidsconflict
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
De Kosten

 • de reddingskosten
 • de kosten voor het opruimen en slopen
 • de kosten voor bewaring en opslag
 • de kosten van tijdelijke huisvesting
 • de kosten van gebruiksderving van onroerend goed
 • de kosten verbonden aan de dekkingen schade veroorzaakt door water en minerale olie bestemd voor de verwarming van het gebouw
 • de kosten verbonden aan de dekking inwerking van elektriciteit
 • de kosten verbonden aan de dekking breken en barsten van glas
 • de kosten voor het heraanleggen van de tuin
 • de expertisekosten
 • het voorschieten van geld
Keuzedekkingen
 • Diefstal en vandalisme
 • Onrechtstreekse Verliezen (de contractueel verschuldigde vergoeding wordt vermeerderd met 10%)
 • Het gestalde voertuig
 • De rechtsbijstand woning
 • De verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid Privéleven + Rechtsbijstand privéleven

Bij een correct ingevuld evaluatierooster kunt u genieten van:

 • een onbeperkte dekking tegen de nieuwwaarde van het gebouw.
 • een onbeperkte dekking voor de inhoud waarbij u de limiet per voorwerp zelf aanduidt
 • In het kader van de toepassing van de limiet per voorwerp wordt ieder onderdeel van een geheel beschouwd als één enkel voorwerp, bijvoorbeeld: home cinema, Hi-Fi ketens, vaste computers of portables, lcd- of plasmatelevisies.
 • FLEX formule (AXA Verzekeringen): als blijkt dat het gekozen maximumbedrag voor enkele voorwerpen overschreden wordt, beschikt u over 2 “voorwerp”-Jokers: het maximum wordt verdubbeld voor 2 voorwerpen die u aanduidt na het schadegeval.

De voordelen:

Het proportionaliteitsbeginsel wordt niet toegepast.

Het aantal voorwerpen is van generlei belang, dit systeem verhindert een vervelende evaluatie.
Voeg daarbij de rol van VDV Conseil in geval van schade en de grote premiekortingen die wij toekennen aan onze klanten ten opzichte van de basistarieven die door verzekeraars worden aangeboden; u krijgt het beste wat de verzekeringsmarkt op gebied van waarborgen en service te bieden heeft.
Een verzekering is nooit een eenvoudig en beperkt basisproduct dat kan verkocht worden omdat de premie goedkoopste is !