Overslaan naar hoofdinhoud

Tak 21
Tak 23
Tak 26

Sinds kort is er op de Belgische markt een nieuw soort product verschenen dat zeer interessant is voor rechtspersonen.

Het gaat om kapitalisatieovereenkomsten met gewaarborgd rendement, vermeerderd met een eventuele winstdeelneming.

De producten van tak 26 onderscheiden zich van de verzekeringen van de tak 21-producten doordat er geen verzekerd risico, geen verzekerde, en geen begunstigde is bij afloop van de overeenkomst: het gaat om zuivere kapitalisatie.

Een fiscaal interessant regime.

Bij de onderschrijving worden de in een tak 26-overeenkomst gestorte sommen niet onderworpen aan de taks van 2% die van toepassing is op de tak 21en 23-formules.

Indien de onderschrijver een handelsvennootschap is, vormen de aan de overeenkomst toegekende intresten ieder jaar een belastbare winst.

Na afloop van de overeenkomst en bij opnemingen zijn de uit kapitalisatie voortvloeiende intresten (met inbegrip van eventuele winstdeelnemingen) onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

In functie van de soort onderschrijver zal de voorheffing te verrekenen zijn met de door de vennootschap te betalen belastingen voor het jaar van de opneming of zal bevrijdend of definitief zijn.

Menu


+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test