Registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De registratierechten worden berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten en bedragen normaal 12,5%. Op een verkoop van € 200.000 is dit € 25.000.

Wanneer men binnen de 2 jaar terug verkoopt, kan men 36% van de registratierechten terugvorderen. Voor de berekening van deze termijn, moet rekening gehouden worden met de datum van het verlijden van de authentieke akte.
Deze teruggave kan aangevraagd worden in de notariële akte van wederverkoop. Een verklaring wordt onderaan de akte opgenomen.

Abattement van registratierechten in Brussel